ความยากจนในภาคอีสานทางออกอยู่ที่ไหน : การศึกษาแบบการจัดกลุ่มสนทนา

ความยากจนในภาคอีสานทางออกอยู่ที่ไหน : การศึกษาแบบการจัดกลุ่มสนทนา

ผู้แต่ง: โยธิน แสวงดี, กฤตยา อาชวนิจกุล , อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2529
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ความยากจนในภาคอีสานทางออกอยู่ที่ไหน : การศึกษาแบบการจัดกลุ่มสนทนา
27 กุมภาพันธ์ 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง