การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย

การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย

ผู้แต่ง: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ณัฐณิชา ลอยฟ้า
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-359-5
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย
1 มีนาคม 2565 3.20 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง