การเข้าถึงความยุติธรรมในระบบกฏหมายพหุลักษณ์ของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม

การเข้าถึงความยุติธรรมในระบบกฏหมายพหุลักษณ์ของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม

ผู้แต่ง: สุชาดา ทวีสิทธิ์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2561
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-294-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การเข้าถึงความยุติธรรมในระบบกฏหมายพหุลักษณ์ของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม
1 มีนาคม 2565 2.21 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง