การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: ยลสลวย วาริทสวัสดิ์, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, ทันตแพทย์วัลลภ  ภูวพานิช, นางอรพรรณ  หันจางสิทธิ์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2526
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง