การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง: อมรา สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2547
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี
18 สิงหาคม 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง