การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนขององค์การกองทุนช่วยเหลือเด็ก

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนขององค์การกองทุนช่วยเหลือเด็ก

ผู้แต่ง: อรทัย อาจอ่ำ , กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท์, อัจฉรา  ยอดเพ็ชร
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2533
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนขององค์การกองทุนช่วยเหลือเด็ก
27 กุมภาพันธ์ 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง