การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

ผู้แต่ง: ภูเบศร์  สมุทรจักร, มนสิการ กาญจนะจิตรา, ศุทธิดา ชวนวัน, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ธีรนงค์ สกุลศรี
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2561
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
1 มีนาคม 2565 6.19 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง