การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 “ประชากรและสังคม 2567”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 “ประชากรและสังคม 2567” ภายใต้แนวคิด “ประชากรและความยั่งยืน: ประเด็นสำคัญทางนโยบาย” (Population and Sustainability: Key Policy Highlight) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ และรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูล ผลงานวิจัย การหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนโยบายจากอาจารย์ นักวิจัยของสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหลากหลายสาขาในประเด็นที่เชื่อมโยงกันระหว่างความท้าทายทางด้านประชากรกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน… โดยข่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ สามารถติดตามอ่านข่าวได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

เว็บไซต์ข่าว- มติชน
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4661558
เว็บไซต์ข่าว- สยามรัฐ
https://siamrath.co.th/n/548072
เว็บไซต์ข่าว-MThai
https://mthai.com/news/pr/367230.html
เว็บไซต์ข่าว-MONO29
https://mono29.com/prnews/486884.html
เว็บไซต์ข่าว-ไทยโพสต์
https://www.thaipost.net/public-relations-news/614322/
เว็บไซต์ข่าว-Siamtimes
https://www.siamtimes.net/2024/07/18th-National-Academic-Conference-Population-and-Society-2024-Meeting-by-IPSR-Mahidol.html
เว็บไซต์ข่าว- Redcarabao
https://redcarabao.blogspot.com/2024/07/18th-National-Academic-Conference-Population-and-Society-2024-Meeting-by-IPSR-Mahidol.html
เว็บไซต์ข่าว- Postupnew
https://th.postupnews.com/2024/07/ipsr-population-and-sustainability-key-policy-highlight.html
เว็บไซต์ข่าว- Vateekhao
http://www.vateekhao.com/2024/07/18-2567-population-and-sustainability.html
เว็บไซต์ข่าว- Leadertoday
http://www.leadertoday.net/2024/07/18-2567-population-and-sustainability.html
เว็บไซต์ข่าว- Siamnewsline
https://www.siamnewsline.net/2024/07/18-2567.html
เว็บไซต์ข่าว- Thaipr
https://www.thaipr.net/education/3491091
เว็บไซต์ข่าว- Newswit
https://www.newswit.com/th/ifaulb38kstewme1pntjvuoz55iowf5p
เว็บไซต์ข่าว- Edupdate
https://www.edupdate.net/2024/51574/
เว็บไซต์ข่าว- Newsbazaar
https://www.newsbazaar.net/2024/07/18th-National-Academic-Conference-Population-and-Society-2024-Meeting-by-IPSR-Mahidol.html
เว็บไซต์ข่าว- Innewsthailand
https://www.innewsthailand.com/?p=48046
เว็บไซต์ข่าว- RYT9
https://www.ryt9.com/s/prg/3528933
เว็บไซต์ข่าว-Today
https://today.line.me/th/v2/article/3NnepqE
เว็บไซต์ข่าว- Stageonleader
https://www.stageonleader.com/2024/07/18-2567-population-and-sustainability.html