รับสมัคร ผู้ควบคุมงานสนาม และ พนักงานสัมภาษณ์ ระยะเวลาทำงาน ระหว่างเดือนตุลาคม ธันวาคม 2555

รับสมัคร ผู้ควบคุมงานสนาม และ พนักงานสัมภาษณ์ ระยะเวลาทำงาน ระหว่างเดือนตุลาคม ธันวาคม 2555

รับสมัคร ผู้ควบคุมงานสนาม และ พนักงานสัมภาษณ์
ระยะเวลาทำงาน ระหว่างเดือนตุลาคม ธันวาคม 2555

รายได้ 500 – 600 บาท : วัน

รับสมัครวันที่ 7 กันยายน – 21 กันยายน 2555

คุณสมบัติ  

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี พอใจที่จะพูดคุยกับชาวบ้าน และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 ใบ

สถานที่รับสมัคร

 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 ห้อง 530

ทำการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

 • วันที่  24 กันยายน 2555 เวลา 9.00 12.00 น.
  ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ห้อง 319

ติดต่อ

 • คุณธีรนุช ก้อนแก้ว โทร (02) 4410201 – 4  ต่อ 537 , 087-9929195
 • คุณปริยา เกนโรจน์ โทร (02) 4410201 – 4 ต่อ 538 , 081-8079733
  โทรสาร  (02) 4419333
  หรือ ส่งเอกสารการสมัครงาน ได้ที่ คุณธีรนุช ก้อนแก้ว
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Website : www.ipsr.mahidol.ac.th