รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ การวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ตำแหน่งงานที่รับ : พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม จำนวน 11 คน
 
คุณสมบัติพนักงานสัมภาษณ์
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนาม 4 เดือน (มี.ค. – มิ.ย. 2563)
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน  
 • กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี แพร่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครพนม ชุมพร และพัทลุง
ระยะเวลาจ้าง     
 • 4 เดือน (ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563)
ค่าตอบแทนและสวัสดิการระหว่างปฏิบัติงาน      
 • ค่าตอบแทนวันละ 700 บาท โดยมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน  (พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ที่พักระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม
 • ค่าเดินทางระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม
 • พนักงานสัมภาษณ์ที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 เดือน จะได้รับประกาศนียบัตรยืนยันการผ่านงาน
เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
วิธีการสมัครงาน
 • Download ใบสมัครได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th 
 • ส่งเอกสาร หรือ ยื่นใบสมัครได้ที่ 
นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ
อีเมล surisunb@gmail.com
โทรศัพท์ 081-995-7924, 02-441-0201-4 ต่อ 521
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 
ระยะเวลาการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  www.ipsr.mahidol.ac.th 
เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

เอกสารดาวน์โหลด
รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563
10 กุมภาพันธ์ 2565 91.85 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง