ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ฉบับที่ 2)

ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ฉบับที่ 2)

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ฉบับที่ 2)
10 กุมภาพันธ์ 2565 110.28 KB จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง