ประกาศรายชื่อพนักงานสัมภาษณ์ โครงการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยและที่มีศักยภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐ

ประกาศรายชื่อพนักงานสัมภาษณ์ โครงการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยและที่มีศักยภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม รอบที่ 1

โครงการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยและที่มีศักยภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 1. นางสาวโชติกา พิมพุฒิ
 2. นางสาวปิยะวรรณ จันทร์หอม
 3. นายพุฒิพัฒน์ อัฌชาวรพงศ์
 4. นางสาวกรรณิการ์ ป้อมสุวรรณ์
 5. นายกันติศ ภูมิพีระพัฒน์
 6. นางสาวนุรดีนา ดาฮิง
 7. นายณัฐวุธ จันทร์พินิจ
 8. นางสาวฮานีฟาร์ ฤทธิ์โต
 9. นางสาวพันธกาญจน์ อุทารส
 10. นายพงศ์ศิริ บุญกุณะ
 11. นายพัฒกานต์ มิตระ
 12. นางสาวสุกฤตา สีเขียว
 13. นางสาวพิมพ์ศิริ ดำรงสิทธิ์
 14. นางสาวรุ่งศิลป์ ณรงค์ศักดิ์

ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม รอบที่ 1 เข้ารับการอบรมในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และทำการทดสอบแบบสอบถามในวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อสิ้นสุดการอบรมและทดสอบแบบสอบถามแล้ว คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมและทดสอบแบบสอบถามรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) เพื่อร่วมงานกับโครงการฯ จำนวน 9 คน (ทีมหลัก) และเป็นทีมสำรองจำนวน 5 คน (ทีมสำรองจะได้ลงภาคสนามในกรณีทีมหลักเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้)

ขอความกรุณาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม รอบที่ 1 แจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรมและทดสอบแบบสอบถามมาที่ นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ (บรีส) นักวิจัยโครงการ เบอร์โทร 081-995-7924 ภายในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อพนักงานสัมภาษณ์ โครงการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยและที่มีศักยภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐ
10 กุมภาพันธ์ 2565 108.84 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง