ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อประสานงานโครงการประเมินผล บทบาทของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อประสานงานโครงการประเมินผล บทบาทของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย และหญิง
 2. อายุไม่เกิน 27 ปี
 3. จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 4. สามารถใช้ MS office ได้ดี
  *หากใช้โปรแกรม spss ได้ในระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นบางครั้งได้

ลักษะณะงาน

 1. ติดต่อประสานงาน 
 2. จัดทำจดหมายติดต่อราชการ
  *ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 เดือน

ส่งและประวัติ และรูปถ่าย pupe1596@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชุติมา อยู่สมบูรณ์ 02-4410201-4 ต่อ 524 หรือ 081-6413628 ในวันและเวลาราชการ

ขยายเวลา ปิดรับสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2556