ประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  โครงการ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชนรายเขต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โครงการ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชนรายเขต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

สมัครได้ วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563

โครงการ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชนรายเขต กรุงเทพมหานคร

​**********************************

ด้วยโครงการ “พัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” จะดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 13 เขต ของกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือน เมษายน ถึง เดือน สิงหาคม 2563 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูล ได้ตามที่วางแผนไว้

โครงการ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลที่วางแผนให้พนักงานสัมภาษณ์ ลงไปเก็บข้อมูลในชุมชนด้วยตนเอง เป็นวิธีการ ใช้โทรศัพท์ ข้อมูลตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และ ตอบข้อมูลผ่าน Websiteแทน  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ของทั้งผู้ให้ข้อมูล และ พนักงานสัมภาษณ์

ในการนี้ทางโครงการฯ จึงเปิดรับสมัครพนักงานสัมภาษณ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยที่พนักงานสัมภาษณ์ ไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่สถาบันฯทุกวัน ระยะเวลาการทำงานประมาณ 2-3 เดือน โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทำงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติของพนักงานสัมภาษณ์

  1. พนักงานสัมภาษณ์ที่ผ่านการการคัดเลือก หลังการอบรมพนักงานสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 13 -16 มีนาคม 2563
  2. สามารถเข้ามาประชุมร่วมกับทีมวิจัยที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ (อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์)
  3. มีที่ทำงานที่บ้านหรือที่พัก ที่ไม่มีเสียงรบกวนในขณะที่กำลังทำการสัมภาษณ์ข้อมูล

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

  1. ค่าตอบแทนการทำงานชั่วโมงละ 100 บาท
  2. ค่าเดินทางมาประชุม (ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง) และค่าตอบแทน
  3. โครงการ จัดหา เท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล พร้อมทั้ง Sim โทรศัพท์

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

  • นางสาวณัฐณิชา ลอยฟ้า อีเมล n_nnutnicha@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 533 หรือ 092-262-7954
  • นางสาววิภาพร จารุเรืองไพศาล อีเมล wipaporn.jau@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 539  หรือ 089-911-7687