ประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ โครงการ GenZ Alpha

ประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ โครงการ GenZ Alpha

ประกาศรับพนักงานเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม ตำแหน่ง พนักงานสัมภาษณ์

โครงการ ยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha Generation)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตำแหน่งงาน

พนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 15 คน

ทำหน้าที่ติดตาม และติดต่อกับกลุ่มประชากที่ศึกษา และขอดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน

ค่าตอบแทน     

โครงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน โดย

 • พนักงานสัมภาษณ์  ได้รับค่าตอบแทนการสัมภาษณ์และการตรวจความถูกต้อง/สมบูรณ์ของแบบสอบถาม วันละ 600 บาท โดยมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

หมายเหตุ

 1. คาดว่าในวันทำงานหนึ่งๆ พนักงานสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามได้อย่างน้อย 6 ชุดต่อวัน
 2. ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง

ระยะเวลาจ้าง    คาดว่าจะดำเนินเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน คือ ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนมีนาคม 2562

สวัสดิการ        

 1. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม
 2. โครงการจัดเตรียมเรื่องของเดินทางและที่พักระหว่างให้การเก็บข้อมูล

คุณสมบัติพนักงานสัมภาษณ์

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี)
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมในพื้นที่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มการสมัครงาน
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

Download: ใบสมัคร

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ชั้น 5 หรือ 
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่
  นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ Email : niphon.dar@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 529 มือถือ 0898825898
  นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ Email : surisunb@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 521 มือถือ 0819957924

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

และเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2562  ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล