ประกาศรับสมัครผู้ควบคุมภาคสนาม โครงการ GenZ Alpha

ประกาศรับสมัครผู้ควบคุมภาคสนาม โครงการ GenZ Alpha

ประกาศรับพนักงานเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม ตำแหน่ง ผู้ควบคุมสนาม

โครงการ ยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha Generation)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตำแหน่งงาน

ผู้ควบคุมภาคสนาม จำนวน 5 คน

ทำหน้าที่ดูแล กำกับ และอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของพนักงานสัมภาษณ์ โดยผู้ควบคุมภาคสนาม 1 คน จะดูแลพนักงานสัมภาษณ์จำนวน 3 คน

ค่าตอบแทน     

โครงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน โดย

 • ผู้ควบคุมภาคสนาม ได้รับค่าตอบแทนจากการกำกับดูแลการสัมภาษณ์และการตรวจความถูกต้อง/สมบูรณ์ของแบบสอบถาม วันละ 800 บาท โดยมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

หมายเหตุ

 1. คาดว่าในวันทำงานหนึ่งๆ ผู้คุมงานภาคสนามจะต้องสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามได้อย่างน้อย 6 ชุดต่อวัน
 2. ผู้ควบคุมงานภาคสนามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จากการสัมภาษณ์ของพนักงานสัมภาษณ์
 3. ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง

ระยะเวลาจ้าง   คาดว่าจะดำเนินการเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน คือ ปลายเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมีนาคม 2562

สวัสดิการ        

 1. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม
 2. โครงการจัดเตรียมเรื่องของเดินทางและที่พักระหว่างให้การเก็บข้อมูล

คุณสมบัติผู้ควบคุมภาคสนาม

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (มีประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนามอย่างน้อย 2 ปี)
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา)
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมในพื้นที่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

Download: ใบสมัคร

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ชั้น 5 หรือ
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่
  นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ Email : niphon.dar@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 529 มือถือ 0898825898
  นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ Email : surisunb@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 521 มือถือ 0819957924
  นายทศพล ตันเจริญ Email : tossapon.tanjaroen@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 523 มือถือ 0928307953

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์ ให้ทราบทาง website ของสถาบันฯ (www.ipsr.mahidol.ac.th) ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561