ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564)

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักวชิาการเงินและบัญชีลูกจ้างชั่วคราวเงินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
10 กุมภาพันธ์ 2565 475.00 KB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง