ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ก.ค. 2561]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ก.ค. 2561]

Download: