บุคลากร

เพ็ญพิมล คงมนต์

อีเมล์: penpimon.kho@mahidol.ac.th
อีเมล์: lipr@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 227

งานวิจัยที่สนใจ