บุคลากร

ชาตินัย หวานวาจา

อีเมล์: chatinai1988@gmailcom
เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 526

ปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ทำงานในชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย/เด็กไทยไม่เฉื่อยเด็กไทยไม่ฉื่อย (We Active) 


งานวิจัยที่สนใจ