บุคลากร

กัญญาพัชร สุทธิเกษม
M.A.
(สังคมศาสตร์การแพทย์)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: kanyapat.sut@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 630

งานวิจัยที่สนใจ