บุคลากร

บุรเทพ โชคธนานุกูล
D.P.A.
(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

อีเมล์: burathep.cho@mahidol.ac.th
อีเมล์: burathep@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 Ext. 515

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Public Policy
  • Public Management
  • Organizational Behaviors
  • Engagement in Organization
  • Human Resource Management
  • Happy Workplace