บุคลากร

กมลชนก ขำสุวรรณ
M.A.
(วิจัยประชากรและสังคม)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: kamolchanok.khu@mahidol.ac.th , khumsuwan_k@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 528

งานวิจัยที่สนใจ