บุคลากร

กัญญา อภิพรชัยสกุล
M.A.
(วิจัยประชากรและสังคม)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: kanya.app@mahidol.ac.th
อีเมล์: a_kanya@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 531

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ