บุคลากร

สิรินทร์ยา พูลเกิด
Ph.D. (Food Policy)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: sirinya.phu@mahidol.ac.th
อีเมล์: sirinya_phulkerd@yahoo.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 518

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Policy analysis
  • Policy monitoring and evaluation
  • Childhood obesity
  • Food and nutrition system