บุคลากร

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
Ph.D.
(Demography)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: jongjit.rit@mahidol.edu
อีเมล์: jongjit.rit@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 508

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ