บุคลากร

สักกรินทร์ นิยมศิลป์
Ph.D.
(Political Economy)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: sakkarin.niy@mahidol.ac.th
อีเมล์: sakkarin.ni@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 609

งานวิจัยที่สนใจ