บุคลากร

ธีระพงศ์ สันติภพ
Ph.D.
(Natural Resources Management)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: thirapong.san@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ:

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Population and Environment
  • Impact Assessment