บุคลากร

กุศล สุนทรธาดา
Ph.D.
(Population and Development)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: kusol.soo@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 520

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Economics of aging
  • Population and health
  • Vulnerable children/ child care