บุคลากร

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
Ph.D.
(Demography)
ศาสตราจารย์

อีเมล์: patama.vap@mahidol.ac.th
อีเมล์: patamav@yahoo.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 510

Download CV [Thai]Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Mortality
  • Demography of Ageing
  • การฉายภาพประชากร