บุคลากร

กาญจนา ตั้งชลทิพย์
Ph.D.
(Demography)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: kanchana.tag@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 612

งานวิจัยที่สนใจ

  • Migration and urbanization
  • Health behavior