บุคลากร

สุรีย์พร พันพึ่ง
Ph.D.
(Resource Management and Environmental Sciences)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: sureeporn.pun@mahidol.ac.th
อีเมล์: sureeporn.pun@mahidol.edu

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 500

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ

  • Population and Environment
  • International Migration