บุคลากร

อมรา สุนทรธาดา
Ph.D.
(Development Studies)
รองศาสตราจารย์

อีเมล์: amara.soo@mahidol.ac.th
อีเมล์:

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4

งานวิจัยที่สนใจ

  • Gender and health development
  • TB/HIV/AIDS research
  • Adolescent sexuality
  • Migration and human trafficking
  • Aging and violence
  • Social aspects of dengue epidemic