เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1151
27 ตุลาคม 2564
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในไต้หวัน
โดย:ทพ.ธนพล รี้พลมหา (PhD candidate, National Taiwan University)

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1150
20 ตุลาคม 2564
Subjectivity and Agency in Muslim Family Law: A Case Study of Violence Against Women in Three Southern Border Provinces in Thailand
โดย:Kasina Limsamarnphun (PhD student, Institute for Population and Social Research)

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1149
6 ตุลาคม 2564
การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
โดย:รศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์

ดูรายละเอียด