เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1145
25 สิงหาคม 2564
The transitional lives of Bangkok’s urban refugees
โดย:Dr. Mary Rose

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1144
18 สิงหาคม 2564
Experience sharing on Macquarie online course
โดย:Dyah Anantalia Widyastari, Truc Hoang Dang, Pattraporn Chuenglertsiri

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1143
11 สิงหาคม 2564
How do social, economic, and cultural factors mediate fertility decisions among urban middle-class women Northwest India?
โดย:Ms.Sunita Singh
เสวนาครั้งที 1142
4 สิงหาคม 2564
งานวิเคราะห์การศึกษารูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์: กรณีศึกษาการจัดฝึกอบรมการ วิจัยเชิงคุณภาพ หลักสูตรภาษาไทย แบบออนไลน์
โดย:นางวริศรา ไข่ลือนาม และว่าที่ร้อยตรีเกียรตินิยม ขันตี

ดูรายละเอียด