กิจกรรมของสถาบันฯ

 12 มกราคม 2565

งานเสวนาออนไลน์ อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิด

รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยในประเด็น คิดใหม่... ไทยก้าวต่อ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู Universidad Carlos III de Madrid  ในงานเสวนาออนไลน์ "อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิด"

โดยสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง Facebook Live : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

ชมภาพทั้งหมด >>