ศิษย์เก่า

Kailash Timilsina
btkailash@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION, PAID MATERNITY, CASTE SYSTEM AND CHILD MORTALITY IN NEPAL

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Asst. Prof. Dr. Pojjana Hunchangsith
  2. Asst.Prof. Dr. Jongjit Rittirong
ผลงานตีพิมพ์
 
Timilsina, K., Sawangdee, Y., Hunchangsith, P., & Rittirong, J. (2019). Female labor force participation, paid maternity, caste system and under-5 mortality in Nepal. Journal of Health Research.
 
Area of your interest:
Population relatd study