ศิษย์เก่า

ณัชพล อ่วมประดิษฐ์
palmman_tu@hotmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: CHANGES IN COGNITION OF ELDERLY PEOPLE: A LONGITUDINAL STUDY IN KANCHANABURI PROVINCE, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Patama Vapattanawong
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing
  2. Asst. Prof. Dr. Malee Sunpuwan

ผลงานตีพิมพ์

Auampradit, N., Vapattanawong, P., Punpuing, S., Sunpuwan, M., & Jirapramukpitak, T. (2019). A Longitudinal Study of Changes in Cognition Among Older Thais: Studying From the Kanchanaburi Demographic Surveillance System. Gerontology and Geriatric Medicine5, 2333721419862885.