ศิษย์เก่า

Fariha Haseen
far_haseen@yahoo.com

ประเทศ: Bangladesh

หัวข้อวิทยานิพนธ์: CONTEXTUAL EFFECT ON MENTAL HEALTH AMONG ELDERLY IN RURAL KANCHANABURI DSS, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Prof. Emeritus Dr.Pramote Prasartkul
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing
  2. Assoc.Prof.Dr. Aree Jampaklay
ผลงานตีพิมพ์
 
Haseen, F., & Prasartkul, P. (2011). Predictors of depression among older people living in rural areas of Thailand. Bangladesh medical research council bulletin, 37(2), 51-56.