ศิษย์เก่า

เขมิกา ยามะรัต
khemika.y@chula.ac.th

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: SELF-DESIGNED SEXUAL COMPANIONSHIP : A CASE STUDY OF COLLEGE STUDENTS IN KANCHANABURI, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc. Prof. Dr. Kritaya Archavanitkul
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Assoc.Prof.Dr. Chai Podhisita
  2. Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing

Published Article:

Yamarat, K. (2010). Sexual partnering among college students: Challenge against traditional sexual control?. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 18(2), 65-86.
 
Area of your interest:
Reproductive Health, Health Behavior