IPSR Sports Day: กีฬามาหาสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม IPSR Sport Day 2018 (กีฬามาหาสุข) จัดโดย ทีมนักสร้างสุของค์กร  เพื่อเสริมสร้างความสุข ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>