IPSR Selfie Walk Rally 2020 ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม “IPSR Selfie Walk Rally 2020 ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการ IPSR Million Challenges: ฉลองครบรอบ 50 ปี สะสมก้าวสุขภาพดี 50 ล้านก้าว โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสะสมจำนวนก้าวและสุขภาพร่างกายที่ดี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>