IPSR-CSR ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย คณะจิตอาสาโครงการ IPSR-CSR: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพใช้งานได้ให้แก่ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำไปปรับใช้เป็นวัสดุสำนักงาน พร้อมทั้ง ส่งมอบเอกสารที่เหลือเพื่อทำลายให้แก่ ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle บริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำเอกสารทั้งหมดเข้าย่อยอัดทำลายด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ แล้วนำไปต้มทำลายเพื่อการรีไซเคิล 100% สำหรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>