โครงการ จ้างประเมินและจัดอบรมสำหรับโครงการเสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

โครงการ จ้างประเมินและจัดอบรมสำหรับโครงการเสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

Project Period: April – September 2018
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit

วัตถุประสงค์: