โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคในฟาร์มสุกรจากโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะ ระยะที่ 2

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคในฟาร์มสุกรจากโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะ ระยะที่ 2

Project Period: April 2018 – January 2019
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Sarunya Sujaritpong

วัตถุประสงค์: