โครงการวิจัย สถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน

โครงการวิจัย สถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน

Project Period:
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Yothin Sawangdee


Researcher: Piyawat  Katewongsa, Kornkanok Phongpradith, Chutima Yousomboon


วัตถุประสงค์: