โครงการประเมินมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อยาของภาครัฐจากผู้ผลิตในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย

โครงการประเมินมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อยาของภาครัฐจากผู้ผลิตในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย

Project Period: March 2021 – June 2021
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Theerathorn Yoongthong

วัตถุประสงค์: