รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2562

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2562

Author(s): Sirinan Kittisuksathit and others
Language: Thai
Year: 2022
Publication Number: 573
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN (e-book) : 978-616-443-726-5

เอกสารดาวน์โหลด
Download
12 September 2022 12.92 MB Download 51 time