รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2564

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2564

Author(s): Sirinan Kittisuksathit and others
Language: Thai
Year: 2022
Publication Number: 576
ISBN: 978-616-443-733-3
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom

เอกสารดาวน์โหลด
Download
16 September 2022 15.12 MB Download 52 time