รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2563

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2563

Author(s): Sirinan Kittisuksathit and others
Language: Thai
Year: 2022
Publication Number: 574
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN (e-book) : 978-616-443-725-8

เอกสารดาวน์โหลด
Download
12 September 2022 17.70 MB Download 47 time