ยุทธวิธีในการปรับทิศทางให้เยาวชนเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น: มิติการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการผลิตในอนาคต

ยุทธวิธีในการปรับทิศทางให้เยาวชนเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น: มิติการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการผลิตในอนาคต

Author(s) : Yothin Sawangdee, Ronald R. Rindfuss, Surapong Eamsamang, Tipakorn Noakaewboon
Book Name : หกปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร; รวมบทความชุดโครงการทักษะการทำงานระยะที่ 2
Year: 2004

หกปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร; รวมบทความชุดโครงการทักษะการทำงานระยะที่ 2

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: